Muuttajan muistilista

kalenteri-iso.jpg

Muistettavaa muuton yhteydessä

 • Tee muuttoilmoitus viimeistään viikon kulues­sa muutosta. Aikaisintaan sen voi tehdä kuukautta ennen muuttopäivää.

 • Käännä posti uuteen osoitteeseen ja ilmoita uusi osoite yrityksille, joilta saat laskuja.

 • Ota kotivakuutus tai siirrä entinen kotivakuu­tuksesi uuteen osoitteeseen.

 • Mikäli olet oikeutettu asumistukeen tai opiske­lijan asumislisään, tee hakemus ajoissa.

 • Jos sinulla on lapsia, selvitä muuton vaikutuk­set koulu- ja päiväkotiasioihin.

 • Ilmoita uusi osoitteesi tilaamiesi lehtien asia­kaspalveluihin.

 • Huolehdi Internet-yhteyden siirrosta ajoissa, jotta vältyt katkoksilta verkon käytössä.

 • Tee uusi sähkösopimus samalla kun irtisanot vanhan.

 • Varaa muuttoauto tai peräkärry ajoissa

 • Jos mahdollista, selvitä ajoissa, mikä on pois­ muuttavien aikataulu voidaksesi suunnitella oman muuttoaikataulusi.

Muuta huomioitavaa muuttaessa

 • Mikäli huoneisto on sisään muuttaessasi siivoamatta, ole yhtey­dessä kohteesi alueisännöitsijään mahdollisimman pian.

 • Tarkista, että palovaroitin on paikoillaan ja toimintakuntoinen. Lain mukaan kunnossapito ja paristonvaihto kuuluvat asukkaan velvollisuuksiin. Yli 60 m2:n asunnoissa varoittimia tulee olla vähintään 2 kpl.
 • Asukkaan vaihtumiseen liittyvä lopputarkastus voi­daan tehdä asuntoosi silloin, kun olet jo muuttanut asuntoon.
 • Mahdollisen vikailmoituksen teet helpoimmin kotisivuilla sähköisesti.

 • Autopaikan ja saunavuoron varaus tapahtuu pääsääntöisesti kiinteistöhuollon kautta.

 • Kiinteistöhuolto muuttaa uuden asukkaan nimen porrasnimitauluun ja postiluukkuun tai nimikilvellä varustettuun postilaatikkoon n. kahden viikon kuluessa muutosta.

 • Muutossa hylättyjä tavaroita ei saa jättää kiin­teistön jäteasemalle. Tavaroiden kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset laskutetaan asiakkaalta.

 • Sisään- ja ulos muutettaessa kaikki avaimet tulee vas­taanottaa ja luovuttaa pääsääntöisesti kiinteistöhuollon kautta. Tarkista asia sopimuksen teon yhteydessä saamistasi ohjeistuksista.
 • Asiakkaat vastaavat itse mahdollisista ongelmista, jos he sopivat keskenään sopimusajoista poikkeavasta muutosta. Vuokranantajalla ei tällöin ole mahdollista ottaa vastuuta esimerkiksi luovutushetken siivouksen tasosta, käytettyinä myytyjen tai lahjoitettujen tavaroiden kunnosta ja jälkihoidosta tai asiakkaiden välisistä maksuista.
Asiakaspalvelu-Chat
Asiakaspalvelija paikalla