EtusivuSivakkaRekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
(Henkilötietolaki (523/99) 10 §)

 1. Rekisterinpitäjä
  Sivakka-yhtymä Oy, Oulun Sivakka Oy ja Oulun Tervatalot Oy
  Myllytullinkatu 4
  90130 OULU

  puh 08 314 8190
  fax 08 314 8297

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Asuntopalvelupäällikkö Maritta Schavikin
  Myllytullinkatu 4
  90130 OULU
  puh 044 710 8173
  etunimi.sukunimi@sivakka.fi
 3. Rekisterin nimi
  Tampuuri (asiakas- ja kiinteistötietojärjestelmä)
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisterin avulla suoritetaan asukasvalinta, vuokrareskontran ylläpito, vuokrasaatavien perintä,
  vuokrasuhteen hoito sekä päättyminen.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennetaan hakevien henkilöiden nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, tulot,
  varallisuus sekä asunnontarve (tiedot nykyisestä asunnosta sekä asunnonhaun syyt),
  vuokrasopimustiedot, vuokran maksutiedot sekä vuokravakuustiedot.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietolähteinä käytetään asiakkaan jättämää asuntohakemusta, asiakkaan tekemiä ilmoituksia
  sekä tapahtumia. Lisäksi tietolähteitä ovat Suomen Asiakastieto Oy sekä Väestörekisterikeskus.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tästä rekisteristä ilmeneviä tietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisille, joilla on lainsäädännön
  nojalla tietoihin oikeus. Tiedot asukasvalinnoista toimitetaan valvovalle viranomaiselle.
  Tiedot luovutetaan paperitulosteena tai niin sovittaessa sähköisesti.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

  Manuaalinen aineisto on arkistoitu lukittuun ja suojattuun tilaan aihepiireittäin ja ajankohdittain.

  B. ATK:lle tallennetut tiedot (rekisterin käyttöoikeiden periaatteet ja käytön valvonta sekä
  laitteiden fyysinen suojaus)


  Tallennettuihin tietoihin on ainoastaan pääsy nimetyillä Oulun Sivakan työntekijöillä, jotka kirjautuvat
  järjestelmään henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
  Tiedot on tallennettu keskitetysti lukittuun ja valvottuun atk-tilaan.
Asiakaspalvelu-Chat
Asiakaspalvelija paikalla