Arvot

kiilakatu2-iso.jpg

Missiomme:

Sivakka-konserni kehittää oululaisten asumista ja Oulun kaupunkiseutua ylläpitämällä ja rakentamalla monipuolisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Visiomme:

Sivakka on Oulun alueen halutuin ja asiakaslähtöisin vuokra-asuntopalvelujen tarjoaja. Toiminta perustuu arvoihimme.

Yhtiömme toiminta perustuu korkeisiin eettisiin arvoihin ja halulle menestyä omalla toimialallamme. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat:

Luotettava ja turvallinen

Olemme vuokranantajana turvallinen ja toimintamme on läpinäkyvää. Olemme luotettava sopimuskumppani, noudatamme hyvää liiketapaa ja huolehdimme sopimusten mu¬kaisista velvoitteistamme. Olemme myös turvallinen ja vastuullinen työnantaja.

Palveleva ja osallistava

Olemme asumispalveluja kaikille oululaisille tarjoava yhtiö ja kehitämme palveluamme asiakkaittemme eduksi. Asukkaillamme on mahdollisuus osallistua omaa asumistaan koskevaan päätöksentekoon. Riittävällä ja oikealla tiedottamisella luodaan pohja toimivalle asukasyhteistyölle. Menestyksemme mittareita ovat asiakkaittemme tyytyväisyys ja sidosryhmiemme hyväksyntä.

Kestävästi kehittyvä

Olemme nykyaikainen oman toimialamme eteenpäin viejä ja kehittäjä. Muutoksiin varaudutaan ja niitä ennakoidaan toimintaympäristön jatkuvalla analysoinnilla ja oman toiminnan kehittämisellä. Pyrimme vähentämään luonnonvarojen käyttöä ja panostamme henkilöstömme hyvinvointiin.

Olemme tilaajavastuu.fi - järjestelmän jäseniä, millä pyrimme varmistamaan, että yhteistyökumppanimme täyttävät kaikilta osin yhteiskunnalliset velvoitteensa.

Asiakaspalvelu-Chat
Asiakaspalvelija paikalla