EtusivuAsukkaalleVuokran maksu

Vuokran maksu

rahapino-iso.jpg

Vuokranmaksu

Vuokranmaksutilanteesi voit tarkistaa helposti ja nopeasti sähköisestä asioinnista. Sähköiseen asiontiin rekisteröidytään pankkitunnuksilla. VUOKRANMAKSUTIEDOT

Vuokrasopimuksen teon yhteydessä annetaan tilisiirtolomake, jolla maksetaan vuokrat kunkin kuukauden kolmanteen päivään mennessä. Vuokranmaksuerittelyssä näkyy nykyisen kansallisen tilinumeron lisäksi myös vastaava tilinumero kansainvälisessä IBAN-muodossa. Nykyisen tilinumeron eteen on lisätty FI-maakoodi sekä kaksinumeroinen tarkiste. BIC-koodi puolestaan ilmaisee pankin. Esimerkiksi tili 574136-1876 on IBAN-muodossa FI87 57413610000876 ja sen BIC-koodi on OKOYFIHH.

Vuokran voi maksaa myös e-laskuna tai antaa se pankin hoidettavaksi suoramaksuna. Lisäksi vuokran voi maksaa paperilaskulla tai antaa se pankin maksupalvelun hoidettavaksi.

Kelan sivuilla olevilla laskureilla voit tarkistaa, että onko sinulla oikeutta asumistukeen. http://www.kela.fi/laskurit

Yhtiömme noudattaa vuokrien perinnässä hyvää perintätapaa. Vuokrarästeistä peritään kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Vuokranantaja ryhtyy perintätoimiin jo yhden kuukauden vuokran laiminlyönnistä. Hyvin toimiva perintä on asiakkaiden etu, koska omakustanneperiaatteella määritellyissä vuokrissa vuokrarästit voivat hoitamattomina jäädä toisten vuokralaisten maksettavaksi.

Maksamattomasta vuokrasta haetaan käräjäoikeudesta häätö- ja perintäpäätös, jonka kulut maksaa vuokralainen. Päätös toimitetaan edelleen ulosottovirastolle häätöä ja perintää varten. Vuokranmaksun laiminlyönnin seurauksena on asunnon menetys. Lisäksi asukas tuomitaan maksamaan viivästynyt vuokra korkoineen sekä perimiskulut. Oikeuskäsittely aiheuttaa lisäksi häiriömerkinnän luottotietoihin.

Mahdollisista vuokrantarkistuksista lähetetään ilmoitus aina kaksi kuukautta ennen uuden vuokran voimaantuloa.

Tilapäisiä maksuvaikeuksia

Vuokranmaksussa voi tulla vaikeuksia kenellä tahansa. Useimmiten syynä on yllättävä ongelma taloudessa, työttömyys tai sairaus. On syy mikä tahansa, ei kannata antaa ongelmien kasaantua, vaan ottaa rohkeasti yhteyttä vuokranantajaan. Mitä aikaisemmassa vaiheessa vaikeuksia lähtee selvittämään, sitä helpompi tilanteeseen on löytää ratkaisuja. Hyviä neuvoja voi kysyä Sivakan asiakaspalvelusta. Sähköpostitse viestiä voi lähettää vuokrat@oulunsivakka.fi osoitteeseen.

Mikäli maksuvaikeudet ovat toistuvia ja tuntuvat ylitsepääsemättömiltä, voit olla yhteydessä Sivakan asumisneuvojaan. Yhdessä hänen kanssaan voit kartoittaa tilannettasi ja saada apua taloustilanteen selvittämiseen. Asumisneuvojan tavoitat puhelimitse numerosta 044 710 8166 (myös WhatsApp) tai sähköpostilla asumisneuvonta@sivakka.fi.

Taloudellisissa ongelmissa kannattaa aina tarkistuttaa myös oikeudet etuuksiin, kuten asumistukeen ja toimeentulotukeen Kelalta.

Mistä vuokra muodostuu?

Vuokratalot toimivat omakustannusperiaatteella: tulojen tulee kattaa menot. Yhtiössä vuokra määräytyy talokohtaisesti. Yhtiön jokainen talo on oma erillinen vuokranmääräytymiskohteensa. Jokaisen asunnon vuokra muodostuu pääomakuluista ja hoitokuluista. Erillistä vesimaksua ei peritä, myös saunavuorot ovat maksuttomia.

Pääomakuluihin kuuluvat talon rakennusaikaisten ja perusparannuslainojen lyhennykset ja korot. Hoitokuluja ovat lämmitys-, sähkö- ja vesimaksut sekä kiinteistön hoidosta aiheutuvat kulut. Nämä kulut on vuosittain katettava kerättävillä vuokrilla. Asukkaat siis maksavat itse yhteisesti talonsa kustannukset. Vuokranmaksujen viivästymiset aiheuttavat korotuksia vuokriin.

Asiakaspalvelu-Chat
Asiakaspalvelija paikalla