EtusivuAsukkaalleVuokran maksu

Vuokran maksu

rahapino-iso.jpg

Vuokranmaksu

Vuokranmaksutilanteesi voit tarkistaa helposti ja nopeasti sähköisestä asioinnista. Sähköiseen asiontiin rekisteröidytään pankkitunnuksilla. VUOKRANMAKSUTIEDOT

Vuokrasopimuksen teon yhteydessä annetaan tilisiirtolomake, jolla maksetaan vuokrat kunkin kuukauden kolmanteen päivään mennessä. Vuokranmaksuerittelyssä näkyy nykyisen kansallisen tilinumeron lisäksi myös vastaava tilinumero kansainvälisessä IBAN-muodossa. Nykyisen tilinumeron eteen on lisätty FI-maakoodi sekä kaksinumeroinen tarkiste. BIC-koodi puolestaan ilmaisee pankin. Esimerkiksi tili 574136-1876 on IBAN-muodossa FI87 57413610000876 ja sen BIC-koodi on OKOYFIHH.

Vuokran voi maksaa myös e-laskuna tai antaa se pankin hoidettavaksi suoramaksuna. Lisäksi vuokran voi maksaa paperilaskulla tai antaa se pankin maksupalvelun hoidettavaksi.

Kelan sivuilla olevilla laskureilla voit tarkistaa, että onko sinulla oikeutta asumistukeen. http://www.kela.fi/laskurit

Yhtiömme noudattaa vuokrien perinnässä hyvää perintätapaa. Vuokrarästeistä peritään kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Vuokranantaja ryhtyy perintätoimiin jo yhden kuukauden vuokran laiminlyönnistä. Hyvin toimiva perintä on asiakkaiden etu, koska omakustanneperiaatteella määritellyissä vuokrissa vuokrarästit voivat hoitamattomina jäädä toisten vuokralaisten maksettavaksi.

Maksamattomasta vuokrasta haetaan käräjäoikeudesta häätö- ja perintäpäätös, jonka kulut maksaa vuokralainen. Päätös toimitetaan edelleen ulosottovirastolle häätöä ja perintää varten. Vuokranmaksun laiminlyönnin seurauksena on asunnon menetys. Lisäksi asukas tuomitaan maksamaan viivästynyt vuokra korkoineen sekä perimiskulut. Oikeuskäsittely aiheuttaa lisäksi häiriömerkinnän luottotietoihin.

Mahdollisista vuokrantarkistuksista lähetetään ilmoitus aina kaksi kuukautta ennen uuden vuokran voimaantuloa.

Tilapäisiä maksuvaikeuksia

Vuokranmaksussa voi tulla vaikeuksia kenellä tahansa. Useimmiten syynä on yllättävä ongelma taloudessa, työttömyys tai sairaus. On syy mikä tahansa, ei kannata antaa ongelmien kasaantua, vaan ottaa rohkeasti yhteyttä vuokranantajaan. Hyviä neuvoja voi kysyä Sivakan asiakaspalvelusta, ja myös monesta muusta paikasta. Sivakalle viestiä voi lähettää vuokrat@oulunsivakka.fi osoitteeseen.

Monesti asian selvittäminen oikean tahon kanssa helpottaa myös henkistä taakkaa, kun saa asioista oikeaa tietoa eikä ole omien tai tuttavien luulojen varassa. Vaikealtakin tuntuvissa tilanteissa voi asiasta puhumalla löytyä ratkaisuja, joita ei yksin asiaa miettiessä tiennyt mahdollisiksi.

Mikäli olet taloudellisissa ongelmissa, niin muista tarkistaa oikeutesi Kelan asumistukeen http://www.kela.fi/laskurit sekä selvitä sosiaalitoimelta, että onko sinulla mahdollisuutta toimeentulotukeen.

Maksuvaikeuksien kanssa kamppailevat voivat saada apua muualtakin kuin Sivakan asiakaspalvelusta. Oulun kaupungissa toimii asumisneuvojia, joiden kanssa voi mm. kartoittaa mahdollisuutta maksusuunnitelman tekemiseen ja saada tietoa tilanteeseesi sopivista palveluista ja tukimuodoista. Ottaessasi yhteyttä asumisneuvojaan, varaudu kertomaan nykyiset ja tulevat tulosi, jotta he voivat arvioida mahdollisuuttasi maksusuunnitelman laatimiseen. Asumisneuvontaan voi olla yhteydessä sähköpostitse asumisneuvonta@ouka.fi -osoitteeseen.

Muita talous- ja neuvonta-apua tarjoavia tahoja:

Oulun kaupungin järjestämä talous- ja velkaneuvonta p. 044 703 6824

Oulun kumppanuuskeskuksen Sonja-neuvonta p. 050 313 9308

Talouskonsultointi Aureus, velkaneuvojat p. 040 704 2468 tai 0400 682 494

Mistä vuokra muodostuu?

Vuokratalot toimivat omakustannusperiaatteella: tulojen tulee kattaa menot. Yhtiössä vuokra määräytyy talokohtaisesti. Yhtiön jokainen talo on oma erillinen vuokranmääräytymiskohteensa. Jokaisen asunnon vuokra muodostuu pääomakuluista ja hoitokuluista. Erillistä vesimaksua ei peritä, myös saunavuorot ovat maksuttomia.

Pääomakuluihin kuuluvat talon rakennusaikaisten ja perusparannuslainojen lyhennykset ja korot. Hoitokuluja ovat lämmitys-, sähkö- ja vesimaksut sekä kiinteistön hoidosta aiheutuvat kulut. Nämä kulut on vuosittain katettava kerättävillä vuokrilla. Asukkaat siis maksavat itse yhteisesti talonsa kustannukset. Vuokranmaksujen viivästymiset aiheuttavat korotuksia vuokriin.

Asiakaspalvelu-Chat
Asiakaspalvelija paikalla