EtusivuAsukkaalleAjankohtaiset tiedotteetVuokran määritys vuodelle 2016

Ajankohtaiset tiedotteet

Vuokran määritys vuodelle 2016
Muu tiedote, julkaisupäivä 1.12.2015

Yleisestä asumiskustannusten noususta huolimatta Sivakka ei korota vuokria ja käyttökorvauksia vuonna 2016, pois lukien yksittäiset asunto-osakkeet sekä kohteet joihin tehdään kotikuntoon- tai perusparannusremontteja. Sivakka on pitkäjänteisellä toiminnalla ja onnistuneilla kilpailutuksilla saavuttanut kustannussäästöjä, joiden ansiosta vuokrien korotuksille ei ole juuri nyt tarvetta.

Merkittävimmän säästön Sivakka saavutti tietoliikennekilpailutuksessa. Uuden sopimuksen myötä yhteyksien hintaa saatiin laskettua yli 70 prosenttia. Myös sähkön ja korjausten osalta kustannukset laskevat hieman kuluvaan vuoteen verrattuna.

Vuoden 2015 aikana julkisessa keskustelussa on useassa yhteydessä pohdittu autojen pysäköinnin kustannuksia. Korkeita asuntojen rakentamiskustannuksia on myös perusteltu autopaikkavaatimuksilla ja autopaikkojen tekemisen kalleudella.
Vakiintunut käytäntö on ollut, että autopaikoista aiheutuvia kustannuksia ei veloiteta kokonaan autopaikan vuokraajalta tai ostajalta vaan osa autopaikan kustannuksista on ohjattu osaksi asuntojen vuokraa tai myyntihintaa. Tätä on syystäkin pidetty epäoikeudenmukaisena.

Vuoden 2016 budjetoinnin ja vuokranmäärityksen yhteydessä Sivakassa korjataan autopaikkojen vuokrat vastaamaan paremmin niistä aiheutuvia kustannuksia. Autopaikan hinta nousee 9 eurosta 14 euroon kuukaudessa.

Tasokorjaus on helpointa toteuttaa tilanteessa jossa asuntojen vuokrat ovat säilymässä ennallaan. Näin asumisen kokonaiskustannukset eivät nouse merkittävästi. Autopaikkojen hinnan korotuksilla pyritään siis eroon tilanteesta, jossa pienituloinen autoton asukas joutuu maksamaan vuokrassaan autopaikkojen kustannuksia.

Vuokrantarkistuskirjeet postitetaan asukkaille joulukuun alussa. Samassa yhteydessä lähetetään myös vuokranmaksulasku ajalle 1.3.2016 - 29.2.2017. Samaa vuokranmaksuerittelyä käytetään joka kuukausi vuokran maksuun, sillä viitenumero on aina sama.

Takaisin

Asiakaspalvelu-Chat
Asiakaspalvelija paikalla