EtusivuAsukkaalleAjankohtaiset tiedotteetVuokran määritys vuodelle 2015

Ajankohtaiset tiedotteet

Vuokran määritys vuodelle 2015
Muu tiedote, julkaisupäivä 2.12.2014

Tulevan vuoden vuokranmääritys ja budjetti ovat valmistuneet.

Ensi vuoden vuokrat nousevat pääasiassa hoitokulujen nousun sekä uutena tulevan Oulun kaupungin perimän lainatakausprovision vuoksi.

Vuoden 2015 vuokranmäärityksessä on huomioitu mm. seuraavia hoitoku-lunousuja: vesi ja jätevesi 3 %, kiinteistösähkö 2 %, tonttivuokrat 2 % sekä kiinteistövero 5 %. Kiinteistökannan korjauksiin pitää myös varata riittävästi rahaa kiinteistökannan ikääntyessä.

Lainojen korkokulujen arvioidaan pienenevän kuluvaan vuoteen verrattuna edelleen jatkuvan matalan korkotason ansiosta. Lainojen lyhennykset puolestaan kasvavat jonkin verran. Sivakka-konsernilla on rahalaitoslainoja, joiden vakuutena on Oulun kaupungin antama takaus. Ensi vuoden alusta Oulun kaupunki aloittaa takausprovision perimisen takaamistaan lainoista, mikä osaltaan vaikuttaa vuokriin korottavasti.

Oulun Sivakan ja Sivakka-yhtymän omistamien asuntojen vuokrat nousevat 1.3.2015 alkaen keskimäärin 2,5 %. Korotusprosentit vaihtelevat kiinteistöittäin 0 ja 5 prosentin välillä. Kiinteistöjen välisiin korotusprosenttieroihin vaikuttavat mm. kiinteistön ikä, rahoitusmuoto sekä korjaustarpeet. Autopaikkamaksut säilyvät edelleen ennallaan.

Vuokrantarkistuskirjeet postitetaan asukkaille joulukuun alussa. Samassa yhteydessä lähetetään myös vuokranmaksulasku ajalle 1.3.2015 - 29.2.2016. Samaa vuokranmaksuerittelyä käytetään joka kuukausi vuokran maksuun, sillä viitenumero on aina sama.

Takaisin

Asiakaspalvelu-Chat
Asiakaspalvelija paikalla