Ajankohtaiset tiedotteet

Asumistukilaki muuttuu
Muu tiedote, julkaisupäivä 27.11.2014

Kela tiedottaa asumistuen uudistuksesta. Uudistuksen jälkeen Kelan hyväksymien asumismenojen enimmäismäärään vaikuttavat ainoastaan asunnon sijaintikunta ja ruokakunnan koko. Siihen eivät enää vaikuta asunnon valmistumis- tai perusparantamisvuosi, pinta-ala eikä lämmitysjärjestelmä. Asumistukea hakevien asiakkaiden ei tarvitse enää toimittaa Kelaan selvityksiä asunnon peruskorjauksista eikä vesi- ja lämmityskustannuksista.

Uusi laki yleisestä asumistuesta tulee voimaan ensi vuoden alusta. Tuen maksaminen ei katkea vuodenvaihteessa lainmuutoksen vuoksi, eikä tukea tarvitse hakea uudelleen. Myös asumistuen maksu vuokranantajalle jatkuu entiseen tapaan. Lakiuudistuksen vaikutuksesta noin 73 prosentilla yleisen asumistuen saajista tuen arvioidaan suurenevan tai pysyvän ennallaan ja noin 27 prosentilla tuen arvioidaan pienentyvän. Enimmäkseen muutokset ovat vähäisiä. Asiakkaat voivat arvioida nykyisen asumistuen määrän tai mahdollisuutensa saada asumistukea laskurin avulla (www.kela.fi/laskurit) joulukuussa. Laskuri päivitetään uuden lain perusteiden mukaiseksi 13.12.2014.

Kela tarkistaa asumistuen uuden lain mukaiseksi seuraavassa väli- tai vuositarkistuksessa vuoden 2015 aikana. Siihen saakka tuen maksaminen jatkuu entisin perustein, jos asiakkaan olosuhteissa ei tapahdu muutosta. Asiakkaan pitää kuitenkin ilmoittaa viipymättä Kelaan, jos hänen elämäntilanteensa muuttuu.


Lisätietoja asiakkaille
www.kela.fi/asumistuki

Takaisin

Asiakaspalvelu-Chat
Asiakaspalvelija paikalla